HỎI: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC NHƯ THẾ NÀO? HỌC PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ BAO NHIÊU?

Trả lời: Không cần điều kiện. Chỉ cần đến trung tâm, liên hệ ghi danh sắp xếp lịch học, tham khảo chương trình học phù hợp và đăng ký học. Bạn có thể học ngay sau khi đăng ký.

Học phí của từng chương trình học khác nhau. Trung tâm có rất nhiều chương trình hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đăng ký theo nhóm từ 2, 3 học viên và nhiều đối tượng khác vì thế hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm để được trả lời cụ thể.

Bình luận