Liên hệ

Trung Tâm Giáo Dục & Đào Tạo Âm Nhạc Sông Thu

(Học viên đăng ký khóa học và chọn hình thức thanh toán chuyển khoản để tiết kiệm 150.000d cho mỗi khóa học.
Chủ tài khoản: ĐINH HÀ HỮU TUYÊN:
- VIETCOMBANK CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - STK:0071000965789
- TECHCOMBANK CHI NHÁNH BẮC HẢI - STK:19021490927024

Quý khách vui lòng gọi hoặc nhắn tin xác nhận đăng ký khóa học qua số 08 888 17117