HỎI: KHI ĐĂNG KÝ HỌC TRUNG TÂM CÓ ĐÒI HỎI HỌC VIÊN PHẢI BIẾT VỀ ĐÀN HAY NHẠC LÝ CĂN BẢN TRƯỚC KHÔNG?

Trả lời: Trung tâm sẽ đào tạo từ căn bản đến nâng cao cho những học viên chưa biết đàn, và sẽ dạy nâng cao lên đối với những học viên đã biết tùy theo trình độ.

Bình luận