HỎI: KHI HỌC Ở SÔNG THU HỌC VIÊN CÓ PHẢI MANG THEO NHẠC CỤ ? CÒN TÀI LIỆU HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời: Khi đi học, học viên không cần phải mang theo nhạc cụ. Trung tâm đã trang bị đầy đủ nhạc cụ cho học viên, đảm bảo mỗi học viên sẽ có một nhạc cụ để thực hành. Học viên được học tài liệu riêng của trung tâm

Bình luận