HỎI: SAU KHI HỌC LỚP GHITA ĐỆM HÁT 2 THÁNG THÌ HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐÀN ĐƯỢC CÁC BÀI NHẠC MỘT CÁCH HOÀN HẢO?

Trả lời:
– Sau khóa học 2 tháng học viên có thể đàn được các bài nhạc với những điệu căn bản như : valse, tango, bolero,ChaChaCha, ….
– Mức độ thành thạo nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào thời gian học viên tập luyện ở nhà nhiều hay ít.
– Học viên cần có nhạc cụ tại nhà để tập luyện thêm ngoài giờ lên lớp.

Bình luận