HỎI: TÔI KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC, LIỆU CÓ HỌC NHẠC ĐƯỢC KHÔNG?

Trả lời: Mỗi người đều có năng khiếu tiềm ẩn, riêng âm nhạc là dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn có năng khiếu và có điều kiện thì theo học khóa học dài hạn, chuyên nghiệp để làm nghệ sĩ biểu diễn (làm nghề). Bạn cũng có thể đăng ký khóa học đệm hát thư giãn, vui chơi, giải trí. Chỉ cần bạn đam mê “ Cứ đam mê sẽ thành công”

Bình luận