HỎI: TÔI RẤT ĐAM MÊ ÂM NHẠC NHƯNG TỪ NHỎ CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN HỌC, BÂY GIỜ 25 TUỔI, RA TRƯỜNG ĐI LÀM RỒI CÓ HỌC ĐƯỢC KHÔNG ?

Trả lời: Chương trình khuyến nhạc dành cho mọi lứa tuổi. Nếu học để vui chơi giải trí (không phải để làm nghệ sĩ chuyên nghiệp) thì chỉ cần 2 đến 4 tháng là có thể chơi đàn được.

Bình luận